GODKJENT SOM AMMEKU PÅ MELKEBRUK
Tiroler Grauvieh har endelig blitt godkjent som ammeku i spesialisert storfeproduksjon i samdrift med melk.